Usługi świadczone przez biuro rachunkowe

Biuro rachunkowe MAKINIT świadczy usługi między innymi z zakresu:

 

1. Pomocy w rejestracji przedsiębiorstwa osobom rozpoczynającym prowadzenie działalności gospodarczej.

 

2. Prowadzenia:

 

 • ewidencji ryczałtowej,

 • podatkowej księgi przychodów i rozchodów,

 • ksiąg handlowych,

 • ewidencji dla celów podatku od towarów i usług,

 • pozostałych wymaganych ewidencji.

 

3. Sporządzania:

 

 • list płac,

 • deklaracji ZUS pracowników i pracodawców,

 • deklaracji podatkowych,

 • deklaracji GUS,

 • sprawozdań finansowych,

 • rozliczeń rocznych osób fizycznych oraz przedsiębiorstw.

 

4. Pomocy przy prowadzeniu dokumentacji kadrowej i pracowniczej.


5. Na mocy udzielonych pełnomocnictw biuro przejmuje również obowiązek reprezentowania Klienta i udziału w postępowaniu przed organami skarbowymi oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

P.H.U. "MAKINIT"
Maciej Gładyś

 

ul. Gen. Boruty-Spiechowicza 47
43-300 Bielsko-Biała

 

NIP: 937-245-37-31
REGON: 240813941

Dane kontaktowe

 

 tel. +48 33 487-69-41

 kom. +48 539 914 507

 fax +48 33 487-69-42

 e-mail: biuro@makinit.pl

Godziny otwarcia biura

 

poniedziałek, środa, piątek: 9:00 - 16:00

wtorek, czwartek: 9:00 - 18:00